TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 20.6.2019

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://www.porinrauhanyhdistys.fi
Porin Rauhanyhdistys ry
Louhentie 4
28370 Pori

Yhteyshenkilö (levytilaukset)

Ville Kukko
email: tilaa (at) porinrauhanyhdistys.fi

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu levytilaajan antamaan nimenomaiseen suostumukseen. Saamme tilausrekisteriimme tiedot henkilöltä itseltään. Tilausrekisteriimme tallennetaan tilaajan nimi ja  osoite. Käsittelemme vain työn tekemisen kannalta edellä mainittuja henkilötietoja ja niin kauan kuin se on tilauksen lähettämisen kannalta tarpeen. Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietoja.

Analytiikka

Sivuillamme ei käytetä mitään kävijätietoa kerääviä analytiikka -ohjelmia.

Kenelle jaamme tietosi

Tietoja ei automaattisesti jaeta, jos se ei ole tarpeen jonkin syyn tähden. Varmistamme, että alihankintasopimukset ovat GDPR:n mukaiset. Me emme myy tai luovuta asiakkaidemme tietoja kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksiin. Osa yhdistyksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää dataa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Edellytämme palveluntarjoajiltamme kuitenkin EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia suojauksia ja toimintoja.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Säilytämme tilaajan tietoja niin kauan kuin se on tarpeellista lähetysten kannalta.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla. Tilausrekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Internetsivustolla käytetään SSL-suojausta ja asianmukaisia keinoja, kuten palomuuri, ajantasaiset tietoturvapäivitykset ja koodin jatkuva auditointi. Näistä seikoista pidämme yhteyttä lisäksi myös sivutilaa ylläpitävän tahon kanssa (Shellit.org / Multim) palvelimen ajantasaisuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Tietoturvaloukkaukset

Yritys raportoi kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tietoturvaloukkauksista. Viranomaisten lisäksi myös käyttäjille, joiden tietoja tietoturvaloukkaus koskee, on ilmoitettava vakavista loukkauksista mahdollisimman pian, jotta nämä voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin omien tietojensa suojaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus tarkistaa mitä henkilötietoja rekisteröidystä on talletettu tilausrekisteriin.
  • Oikeus pyytää henkilötietojen päivittämistä, korjausta tai poistamista. Tietojen poistoa voi kuitenkin rajoittaa niiden välttämättömyys sopimuksen mukaisen palvelun tuottamiseksi tai lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi.
  • Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa annettuihin yhteystietoihin. Pidämme huolen, että henkilötietojasi käsitellään täydellä ammattitaidolla ja salassapitovelvollisuutta noudattaen.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidämme oikeuden tämän selosteen päivittämiseen ja mahdollisiin muutoksiin. Ajantasaisen tietosuojaselosteen löydät aina täältä.