TOIMINTAMUODOT

Seurat

Porin Rauhanyhdistyksen toimitalolla lapset, nuoret, aikuiset ja varttuneempi väki kohtaavat viikoittain kaikille yhteisissä seuroissa. Eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville järjestetään myös omaa toimintaa. Rauhanyhdistyksen tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin ovat kaikki tervetulleita.

Rauhanyhdistyksellä on seurat sunnuntaisin ja ompeluseurat keskiviikkoisin. Kuukauden ensimmäiset ompeluseurat järjestetään alueittain kodeissa. Seuroja järjestetään myös kirkoissa, seurakuntakodeissa ja vanhusten palvelutaloissa. Toimintakalenterissa on seurojen ja muiden tilaisuuksien tarkempi aikataulu.

Seuroissa kuullaan Jumalan sanaa ja lauletaan yhdessä.

Sunnuntaina seurojen aluksi on virsi tai Siionin laulu, jonka jälkeen on rukous, seurapuhe, ja laulun jälkeen vielä toinen puhe. Puheen pitää joko maallikkopuhuja tai pappi. Puhuja lukee aluksi tekstin Raamatusta, jonka jälkeen hän Pyhän Hengen opastamana selittää Raamatun opetusta uskosta ja elämästä. Seurapuheet ja niissä kaikuva evankeliumi lohduttavat ja rohkaisevat kaikkia kuulijoita uskomaan. Tärkeimpänä viestinä on Jumalan armo syntistä ihmistä kohtaan: jokaisella on lupa uskoa syntinsä anteeksi ja elää Jumalan lapsena.

Sunnuntain seuratilaisuus kestää noin 1½ tuntia, minkä jälkeen on kahvitarjoilu. Seurojen ja kahvittelun yhteydessä käydyt monet keskustelut ja kohtaamiset ystävien kanssa lisäävät uskomisen iloa ja arjessa jaksamista.

Syyskuussa, pyhäinpäivänä ja pääsiäisen aikaan järjestetään isot seurat, jolloin viikonlopun aikana on useampia seurapuheita päivällä ja illalla. Isoihin seuroihin sisältyy usein myös iltakirkko ja sunnuntaiaamun jumalanpalvelus lähialueen kirkossa.

Lapsille ja nuorille

Rauhanyhdistyksen toiminnassa lapsi- ja nuorisotyö on keskeistä.

Päiväkerhon, pyhäkoulun, raamattuluokkien ja nuorten lauantai -toiminnan päätarkoitus on hoitaa lasten ja nuorten uskonelämää. Oman ikäryhmän kokoontumisissa lapset ja nuoret oppivat tuntemaan toisiaan paremmin ja saavat yhteenkuuluvuuden kokemuksia. Eri toimintamuodoilla halutaan myös tukea koteja lasten ja nuorten kristillisessä kasvatuksessa.

Päiväkerho kokoontuu tiistaisin. Päiväkerhoon pääsevät neljä vuotta täyttäneet lapset, ja siellä käydään kerran viikossa kouluikään asti. Puolitoistatuntinen kerho rakentuu laulusta, leikistä, askartelusta ja hiljentymisestä uskontotuokioon.

Sunnuntaina aamupäivällä järjestetään kodeissa pyhäkouluja. Rauhanyhdistyksen toiminta-alue on jaettu pyhäkoulupiireihin. Rauhanyhdistyksellä järjestetään myös kerran kuussa pyhäkoulu seurojen alussa, jolloin lapset ja kaikenikäiset seuravieraat voivat osallistua pyhäkouluun. Pyhäkoulussa lauletaan yhdessä, opetetaan havainnollisesti lapsille uskonelämän perusteita ja käydään läpi kirkkovuoden tapahtumia.

Rauhanyhdistyksellä järjestetään perjantai-iltaisin 10–15-vuotiaille raamattuluokat. Osallistujat jaetaan kolmeen ikäryhmään, joista yksi on rippikouluun menevien ryhmä. Raamattuluokkien tarkoituksena on syventää lasten ja nuorten raamatuntuntemusta ja rohkaista heitä keskustelemaan uskon perusteista henkilökohtaisen uskonsa vahvistukseksi.

Kerran kuukaudessa raamattuluokan jälkeen on vanhempien järjestämä iltakylä.

Raamattuluokan jälkeen on hyvä hetki viettää aikaa ikätovereiden kanssa turvallisessa ympäristössä kouluviikon päätteeksi. Iltakylässä on mehutarjoilu sekä vanhempien ohjaamia leikkejä ja pelejä.

Nuorten lauantai eli Nula on rippikoulun käyneille suunnattu toimintamuoto, joka kokoaa noin kerran kuukaudessa rippikouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret rauhanyhdistykselle. Illan ohjaajina toimivat nuorille tutut aikuiset yhdessä isosten kanssa. Nula-toiminnan tarkoituksena on tutustuttaa nuoria toisiinsa ja lisätä heidän yhteenkuuluvuuttaan yhteisen oleilun, tekemisen, pelien ja leikkien kautta. Tärkeintä on rohkaista nuoria uskomaan, ja siksi iltaan sisältyy myös uskontotuokio, iltahartaus tai alustus ja yhteinen keskustelu nuorten elämänpiiriä läheisesti koskettavasta aiheesta.

Eläkeläisille

Eläkeläiset kokoontuvat kuukausittain tiistaikerhoon yleensä rauhanyhdistykselle. Kerhon ohjelmassa on seurapuhe, kahvit ja keskustelua. Joskus tehdään retkiä tai vietetään jonkun kerholaisen syntymäpäivää tai muuta ajankohtaista juhlaa. Kerholaiset keräävät varoja rauhanyhdistyksen toimintaan järjestämällä arpajaisia.

Aluetoiminta

Ompeluseurat järjestetään kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona kodeissa usealla eri alueella. Kodeissa pidettävissä ompeluseuroissa voi tutustua alueen muihin samalla tavalla uskoviin. Illan aikana on kahvitarjoilu, yhdessä laulamista ja iltahartaus. Arpajaisilla kerätään myös varoja rauhanyhdistyksen toimintaan.

Pyhäkouluja järjestetään eri alueiden kodeissa sunnuntaina aamupäivällä. Kodeissa järjestettävä pyhäkoulu kokoaa alueilla asuvat lapset yhteen, jolloin heillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa paremmin. Pyhäkoulu omassa kodissa on perheen lapsille odotettu tapahtuma.

Muu toiminta

Naisille tarkoitettu torstaikerho kokoontuu säännöllisesti muutamia kertoja vuodessa. Miesteniltoja järjestetään pari kertaa vuodessa. Yhteisten kokoontumisten aikana on mahdollisuus keskustella ja tavata eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia naisia tai miehiä. Illat aloitetaan laululla ja hartaudella. Iltoihin on etukäteen valittu jokin teema.

Myyjäisillä kerätään varoja rauhanyhdistyksen, leirikeskusten ja opistojen toimintaan. Vuoden aikana järjestetään useita myyjäisiä keskiviikkoisin ja lauantaisin. Myyjäisten suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa yksi alue, mutta kaikki saavat tuoda halutessaan myytävää ja arpavoittoja. Myytävänä on usein leivonnaisia ja käsitöitä, ja tarjolla on ruokaa ja kahvia.

Seurakuntapäivät järjestetään pari kertaa vuodessa. Päivän aikana on alustuspuheenvuoro uskoon ja elämään liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta, jota tarkastellaan Raamatun pohjalta. Alustuksen jälkeen on keskustelua, jossa kaikilla on mahdollisuus käyttää puheenvuoroja. Keskustelut vahvistavat uskoa ja tiivistävät uskovaisten yhteyttä.