Historiaa

Lestadiolainen herätysliike on saanut nimensä Lars Leevi Laestadiuksesta (1800–1861), joka toimi Kaaresuvannon, sittemmin Pajalan, kirkkoherrana Ruotsin Lapissa. Laestadius tapasi vuonna 1844 virkamatkallaan Åselen kirkossa ”uuslukijaisiin” kuuluneen lappalaisnaisen Milla Clemensdotterin. Tämä ”Lapin Maria” auttoi Laestadiuksen elävään uskoon. Tämän jälkeen kaikui Kaaresuvannon kirkossa Laestadiuksen parannussaarna. Lestadiolaisen herätysliikkeen alkuajoista ja leviämisestä lisää täällä.

Lestadiolaisen herätyksen tiedetään tulleen Poriin 1870-luvulla. Porin Rauhanyhdistyksen perustamisvuosi on 1894, jolloin kuvernööri W. von Kraemer vahvisti ohjesäännöt ”Rauha-nimiselle yhdistykselle Porin kaupungissa”. Säännöissä todetaan, että ”yhdistyksen tarkoitus on perustaa ja rakentaa rauhaa, raittiutta ja siveyttä, etenkin paheissa elävien auttamiseksi”. Lisäksi kuvernöörin päätöksen perusteluissa mainitaan, että yhdistyksen tarkoituksena on edistää kristillis-siveellistä elämää.

Seurat ovat olleet yhdistyksen alkuajoista lähtien tärkein työmuoto.

Herätyksen alkuaikoina seuroja saatettiin pitää monta päivää peräkkäinkin. Aluksi seuroja pidettiin kodeissa ja vuokratiloissa. Porin Rauhanyhdistyksen ensimmäinen oma kokoontumispaikka, rukoushuone, rakennettiin vuonna 1901 Porin 6. kaupunginosaan, Päärnäisiin. Niissä tiloissa toimittiin useita vuosikymmeniä, kunnes 1970-luvulla pohdittavaksi tuli joko vanhan toimitalon laajennus tai uusien tilojen rakentaminen. Yksimielisesti päädyttiin uuden toimitalon rakentamiseen. Nykyisinkin käytössä oleva toimitalo valmistui Sampolaan Louhentielle vuonna 1980.

Aikaa on vähän

Porin Rauhanyhdistyksen 80-vuotisjuhlavuonna 1974 julkistettiin Aikaa on vähän-historiateos. Siinä kerrotaan lestadiolaisen herätyksen tulosta Satakuntaan ja Porin Rauhanyhdistyksen vaiheista.

Kun Porin Rauhanyhdistys täytti 120 vuotta, Aikaa on vähän-kirjasta otettiin uusi painos.

Matkalla

Porin Rauhanyhdistys täytti 110 vuotta 5.11.2004. Yhdistyksen pitkä historia saatiin koottua kirjaksi ennen juhlaa. Matkalla-kirjassa on sanoin ja kuvin kattava kuvaus Rauhanyhdistyksen toiminnasta yli sadan vuoden ajalta.

Aikaa on vähän- ja Matkalla-kirjaa voi ostaa Porin Rauhanyhdistyksen julkaisumyyntipisteestä.