Lestadiolaisen herätyksen tiedetään tulleen Poriin 1870-luvulla. Porin Rauhanyhdistyksen perustamisvuosi on 1894, jolloin kuvernööri W. von Kraemer vahvisti ohjesäännöt “Rauha-nimiselle yhdistykselle Porin kaupungissa”. Säännöissä todetaan, että “yhdistyksen tarkoitus on perustaa ja rakentaa rauhaa, raittiutta ja siveyttä, etenkin paheissa elävien auttamiseksi”. Lisäksi kuvernöörin päätöksen perusteluissa mainitaan, että yhdistyksen tarkoituksena on edistää kristillis-siveellistä elämää.
Ensimmäinen kokoontumispaikka, rukoushuone, rakennettiin vuonna 1901 Porin 6. osaan. Nykyinen toimitalo valmistui Sampolaan Louhentielle vuonna 1980.
Porin Rauhanyhdistys täytti 110 vuotta 5.11.2004. Rauhanyhdistyksen pitkä historia saatiin koottua kirjaksi ennen juhlaa. Matkalla-kirjaan on koottu kattava kuvaus sanoin ja kuvin Rauhanyhdistyksen toiminnasta yli sadan vuoden ajalta.

Kirjaa voi ostaa Porin Rauhanyhdistyksen kirjamyyntipisteestä.